An Ozone Measurement Device Utilizing a UV-LED Light Source

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Department
Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Major/Subject
Mittaustekniikka
Mcode
S-108
Degree programme
Language
en
Pages
56
Series
Abstract
Ilmakehän otsonipitoisuuden mittauksen voi tehdä monella tavalla, joista yksi on luotaus säähavaintopallolla. Tämä menetelmä antaa tarkan profiilin ilmakehän otsonipitoisuudesta kymmeniin kilometreihin maanpinnasta. Menetelmä ei ole yksinkertainen eikä halpa nykypäivän elektrokemiallisilla mittauslaitteilla, joten uusia menetelmiä etsitään. Tässä työssä tutkitaan mahdollisuutta käyttää vastalanseerattua UV-LED:iä (loistediodia) kaasun otsonipitoisuuden mittaamiseen. Aallonpituudeltaan noin 254 nanometrin UV-valosäde lähetetään tuntemattoman määrän otsonia sisältävän kaasun läpi. Otsoni absorboi osia valosta suhteessa otsonin määrään. Otsonipitoisuus voidaan laskea mittaamalla intensiteetin pienenemä ja vertaamalla sitä referenssisäteeseen, joka ei kulje otsonin läpi. Työn lopputuloksena on, että helppokäyttöinen ja suhteellisen halpa otsonimittauslaite on täysin mahdollista rakentaa käyttämällä UV-LED:iä. LEDistä saatava intensiteetti on jo tässä vaiheessa tarpeeksi voimakas, jotta sitä voitaisiin mitata tarvittavalla tarkkuudella, alle 10 %. Parannuksia on vielä odotettavissa, kunhan LEDien tuotantomenetelmiä kehitetään.
Description
Supervisor
Ikonen, Erkki
Thesis advisor
Kärhä, Petri
Viitanen, Veli-Pekka
Keywords
UV-LED, UV-LED, ozone, otsoni, ultraviolet, ultravioletti, sounding, luotaus, sonde, luotain, measurement, mittaus
Other note
Citation