Jype - An education-oriented integrated program visualization, visual debugging and programming exercise tool for python

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
(7) + 84 s. + liitt. 8
Series
Abstract
Ohjelmoinnin oppiminen on vaikeaa. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että ensimmäiset ohjelmointikurssinsa suorittaneiden opiskelijoiden ohjelmointitaidoissa on suuria puutteita. Syy näyttäisi piilevän heidän epätarkoissa ja epätäydellisissä ohjelmoinnin alkeiden tiedoissa sekä kaiken kaikkiaan riittämättömässä ohjausvuon ja ohjelman tilan ymmärtämyksessä. Viime kädessä ohjelmoinnin oppiminen vaatii harjoittelua. Suurilla ohjelmointikursseilla automaattista arviointia voidaan käyttää antamaan opiskelijoille henkilökohtaista palautetta ohjelmointiharjoituksista uhraamatta määrää. Lisäksi tukena käytetään usein visualisointia abstraktien käsitteiden oppimisen helpottamiseksi. Tutkimusten perusteella näyttäisi kuitenkin, että pelkät visualisaatiot eivät ole tehokkaita opetuksessa, vaan passiivisen katselun sijaan oppijat on aktivoitava. Lisäksi visualisointityökalut ovat tyypillisesti erillisiä automaattisen arvioinnin ympäristöistä, mikä estää opiskelijoita hyödyntämästä näitä helposti samanaikaisesti. Integroitua ympäristöä voitaisiin käyttää tehokkaasti alkeisohjelmoinnin puutteisiin kohdistuvien tehtävien teettämiseen. Tämän johdosta kehitimme web-pohjaisen helppokäyttöisen ohjelmatyökalun Python-ohjelmien visualisointiin ja virheenjäljitykseen. Työkalua voidaan käyttää automaattisesti arvioitujen Python-ohjelmointiharjoitusten teettämiseen, jotka ratkaistaan suoraan järjestelmässä käyttäen apuna integroitua virheenjäljitintä, joka tukee myös koodissa taaksepäin askeltamista, sekä automaattisesti tuotettuja ohjelman tilan visualisaatioita. Työkalu integroitiin myös TRAKLA2-kurssinhallintajärjestelmään, jota voidaan käyttää opiskelijoiden pisteiden ja palautusten tallentamiseen sekä seurantaan.
Description
Supervisor
Malmi, Lauri
Thesis advisor
Korhonen, Ari
Keywords
program visualization, ohjelmien visualisointi, automatic assessment, automaattinen arviointi, computer science education, tietotekniikan opetus, python, python, jython, jython
Other note
Citation