Murtumissitkeys, pop-in ja niiden merkitys niukkaseosteisilla valetuilla nuorrutusteräksillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
160 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Pietikäinen, Juha
Keywords
Other note
Citation