Geographical data in mobile phones

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Geodesia
Mcode
Maa-6
Degree programme
Language
fi
Pages
114
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan, millaisia mahdollisuuksia uusi WAP (Wireless Application Protocol) -standardi tarjoaa paikkatiedon käyttöön matkapuhelimessa. Tutkimuksessa käydään läpi varsinaisen aihealueen taustoja tutustumalla laajasti matkapuhelin- ja kartantuotantotekniikoihin sekä teorioihin käyttöliittymistä, niiden vuorovaikutuksesta ihmisen kanssa ja ihmisten kyvystä hahmottaa kuvioita ja karttoja. Nämä edellä mainitut asiat ovat tärkeitä taustatietoja varsinaiseen aiheeseen paikkatiedon esittämiseen matkapuhelimessa. Paikkatiedon käyttöä matkapuhelimessa tutkittiin varsinaisesti tekemällä koetyönä reitinoptimointisovelluksen prototyyppi matkapuhelinympäristöön. Koetyön avulla haettiin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Millainen käyttöliittymä matkapuhelimeen on mahdollista rakentaa, millä tavalla reitti voidaan esittää matkapuhelimessa, millaisia karttakuvia matkapuhelimen ruudulla voidaan näyttää, kuinka pitkiä vasteaikoja matkapuhelinverkkojen tiedonsiirto aiheuttaa sovellukselle. Tutkimuksesta saatujen kokemuksien perusteella voidaan sanoa, että jo ensimmäisiin WAP-puhelimiin on mahdollista rakentaa toimivia sovelluksia, joiden avulla käyttäjä voi hakea tietoa sijainnistaan. Puhelimen käyttöliittymä ja WML-tiedonkuvauskieli mahdollistavat vuorovaikutteisten sovellusten rakentamisen. Puhelimen ruudulla käyttäjälle on mahdollista välittää reittitietoa sekä tekstinä että kuvallisessa muodossa. Varsinaisen reittitiedon lisäksi reitin tärkeimmät kohteet voidaan esittää puhelimen ruudulla karttojen avulla. Suurimpia nykyisen tekniikan matkapuhelinsovelluksiin aiheuttamia rajoituksia ovat WAP-puhelimien pienet näyttöruudut, jotka rajoittavat esitettävän tiedon määrää ja karttakuvien ominaisuuksia sekä matkapuhelinverkkojen alhaiset tiedonsiirtonopeudet, jotka tekevät palveluista hitaita ja rajoittavat puhelimeen ladattavan tiedon määrää. Tulevaisuudessa matkapuhelintekniikka kehittyy, jolloin puhelimen ruudulla voidaan esittää monivärisiä nykyistä laadukkaampia karttoja ja matkapuhelinverkoissa siirtää suurempia tietomääriä. Lisäksi puhelimen sijainnin paikannus verkkotietojen perusteella tai GPS:n avulla avaa uusia mahdollisuuksia monipuolisten paikannussovellusten kehittämiseen.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Sainio, Rita
Keywords
locating, kartantuotanto, map production, käyttöliittymä, mobile phone, matkapuhelin, mobile network, matkapuhelinverkko, positioning, paikannus, route optimisation, paikkatieto, spatial data, reitinoptimointi, user interface, WAP-standardi, WAP-standard, WML-kieli, WML-language
Other note
Citation