Kaavataloudellisten tavoitteiden toteutuminen asemakaava-alueilla – esimerkkinä Sipoo

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-03-20
Department
Major/Subject
Geography
Mcode
ENG3038
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
87+5
Series
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Kalima, Ville
Keywords
kaavatalous, asemakaava,, kaavoitus, kustannusvaikutus, asemakaavaprosessi
Other note
Citation