Kiinteistöjen osallistuminen kysyntäjoustoon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-08-19
Department
Major/Subject
Electrical Power and Energy Engineering
Mcode
ELEC3024
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
75
Series
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Manninen, Kreetta
Peltonen, Keni
Keywords
kysyntäjousto, kiinteistöt, älyverkko, DR, FCR
Other note
Citation