Laivan pinnan karkeuden aiheuttama vastuslisä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1982
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
03.24
Degree programme
Language
fi
Pages
71 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kostilainen, Valter
Thesis advisor
Karppinen, Tuomo
Keywords
Other note
Citation