Saa kastua! Vesi ulkoleikkipaikoilla

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorMannerla-Magnusson, Meri
dc.contributor.authorPerkkiö, Iida
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorMannerla-Magnusson, Meri
dc.date.accessioned2022-12-18T16:05:51Z
dc.date.available2022-12-18T16:05:51Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractEri-ikäiset lapset taaperoista teini-ikäisiin viihtyvät veden äärellä, mutta vesielementtejä leikkipaikoilla esiintyy kuitenkin suhteellisen vähän. Tutkimusten mukaan vedellä leikkiminen tukee lasten eri ulkoleikkityyppejä, sekä suhdetta luontoon ja ympäristöön. Ulkona leikkiminen edistää ja tukee myös lasten fyysistä ja henkistä kasvua ja ehkäisee esimerkiksi liikalihavuutta. Vesi universaalina elementtinä kiehtoo ja vetää ihmisiä puoleensa. Tutkimusten mukaan vesi on yksi suosituimmista elementeistä ulkoleikeissä ja sitä voitaisiin hyödyntää enemmän ulkoleikkipai-koilla rakennettuna tai luonnollisena elementtinä. Maisema-arkkitehtuurin koulutus antaa hyvät lähtökohdat leikkipaikkojen suunnitteluun ja veden hyödyntämiseen leikkipaikoilla. Tässä kanditutkielmassa selvitän kuinka maisema-arkkitehtuurin keinoin vettä ja vesielementtejä voitaisiin lisätä ulkoleikkipaikoille ja miten ulkoleikkipaikkojen vesielementit tukevat lasten leikkimistä. Lisäksi tarkastelen miten vesi voi ilmetä ulkoleikkipaikoilla rakennettuna tai luonnollisena elementtinä. Lisäksi avaan leikkiä, ulkoleikkejä, sekä vedellä leikkimistä ja niiden merkitystä lapselle. Leikkimistä ja sen eri muotoja tarkastelen kanditutkielmassani kasvatustieteiden näkökulmasta. Kanditutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja olen pyrkinyt hyödyntämään pääosin kansainvälistä, tieteellisesti tutkittua ja vertaisarvioitua lähdemateriaalia, sekä alan kirjallisuutta, joka painottuu leikkipaikkojen suunnitteluun. Lisäksi olen käyttänyt tutkielmassani lähteinä rakentamistapaohjeita, sekä kuluttajaturvallisuuslakia. Lähdemateriaali kanditutkielmassa on ollut pääosin englanninkielistä. Kanditutkielmani paneutuu ulkoleikkipaikkojen vesielementteihin ja niiden tarpeellisuuteen. Kanditutkielmassani taustoitan ensin leikkimistä ja sen eri muotoja, sekä merkitystä lasten kehitykselle kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Lisäksi tarkastelen leikkimistä ulkona, esittelen erilaisia ulkoleikkityyppejä ja vesileikkejä. Seuraavaksi taustoitan työssäni leikkipaikkoja, sekä niiden merkitystä, suunnittelua ja turvallisuutta. Leikkipaikkojen tarkastelun jälkeen kanditutkielmani keskittyy veden merkitykseen sekä veteen leikkipaikalla ja vesielementteihin. Kanditutkielmassani nostan lopuksi esille referenssikohteita, joissa vesi on keskeisessä roolissa ulkoleikkipaikalla, ja jotka mielestäni tukevat lasten eri ulkoleikkimuotoja ja hyödyntävät vettä eri tavoin. Kanditutkielmani johtopäätöksenä voin todeta, että vesi on yksi suosituimmista elementeistä lasten ulkoleikeissä ja lapset leikkivät vedellä leikkipaikoilla, kun sitä on saatavilla. Vedellä leikkiminen tukee lasten sosiaalista sitoutumista ja ongelmanratkaisukykyä, sekä yhdistää lapsia luontoon. Leikkipaikkojen vesielementtien rakentamisen esteenä voi olla vastuu ja kustannuskysymykset, sekä vuodenajat. Vedellä leikkiminen on osa lapsuutta, ja siksi olisikin tärkeää, että lapset voisivat leikkiä vedellä turvallisesti. Maisema-arkkitehdin ammattitaidolla sekä laadukkaalla ja turvallisella suunnittelulla, voisimme tuoda veden ulkoleikkipaikoille ja hyödyntää leikkipaikkojen suunnittelussa esimerkiksi hulevesiä. Ulkoleikkipaikkojen vesielementeissä pystytään hyödyntämään myös veden eri olomuotoja.fi
dc.format.extent23
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/118264
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202212187006
dc.language.isofien
dc.programmeTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorMaisema-arkkitehtuurifi
dc.programme.mcodeARTS3002fi
dc.subject.keywordvesifi
dc.subject.keywordleikkipaikkafi
dc.subject.keywordvesileikkifi
dc.subject.keywordmaisema-arkkitehtuurifi
dc.subject.keywordulkoleikkifi
dc.subject.keywordvesielementtifi
dc.titleSaa kastua! Vesi ulkoleikkipaikoillafi
dc.titleGet Wet! Water in Outdoor Playgroundsen
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
bachelor_Perkkiö_Iida_2022.pdf
Size:
2.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format