Vägsaltets påverkan på grundvattnet - en undersökning av några mellansvenska vattentäkter

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Vesitalous ja vesirakennus|Vesitalous
Mcode
Yhd-12|Yhd-25
Degree programme
Language
sv
Pages
66 s. + liitt. 15
Series
Description
Supervisor
Karvonen, Tuomo
Thesis advisor
Jacks, Gunnar
Keywords
Other note
Citation