Yrityksen visuaalisen identiteetin johtaminen - teoreettinen tarkastelu tuotemerkkiteorian pohjalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
JOHTAMINEN, MUOTOILU, YRITYSKUVA, MERKKITAVARAT
Other note
Citation