Spleenish – den tecknade seriens begränsade format som medel för gestaltning av en inre utvecklingsprocess

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
32
Series
Abstract
Mitt examensarbete består av en produktion i form av en berättelse i serieformat + en produktionsrapport. I rapporten, som i första hand är en personlig reflektion över min mentala och tekniska utvecklingsprocess, talar jag om serieformatet som en räddning från den grafiska designens ibland förlamande odefinierade fält. Vad är serier? Vilka begränsningar och befrielser erbjuder serieformatet? Jag lyfter även kort upp tre serietecknare som har inspirerat mig och vars serier tematiskt rör sig på samma område som min, för att spegla min syn på skapande & den tecknade seriens möjligheter mot deras.
Description
Supervisor
-, -
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
serieteckning, illustration, bild, berättande, grafisk design
Other note
Citation