Laivan dieselmoottoreiden hukkalämpöjen hyödyntäminen ja tankkien lämmönläpäisykertoimien määrittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Polttomoottorit
Mcode
03.14
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Description
Supervisor
Pitkänen, Jorma
Thesis advisor
Huuska, Olavi
Keywords
Other note
Citation