Opettajan tilallinen vallankäyttö kuvataideluokassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
55
Series
Description
Supervisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
opettajuus, valta, valtarakenteet, kuvataideopetus, tilasuunnittelu, haastattelututkimus, panoptikon
Other note
Citation