Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyys - Vertailu kiinteistömarkkinainformaatiosta Suomessa ja Ruotsissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
56 + [3]
Series
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Falkenbach, Heidi
Keywords
real estate economics, kiinteistötalous, real estate markets, kiinteistömarkkinat, transparency, läpinäkyvyys, real estate market information, kiinteistömarkkinainformaatio, market maturity, markkinoiden maturiteetti, real estate investment markets, kiinteistösijoitusmarkkinat
Other note
Citation