CNG Retrofitting of a Passenger Car or a Van

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSainio, Panu
dc.contributor.authorKoskinen, Sami T.
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorJuhala, Matti
dc.date.accessioned2020-12-05T10:20:08Z
dc.date.available2020-12-05T10:20:08Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractTämän diplomityön ensisijaisena tavoitteena on ollut selvittää henkilö- tai pakettiauton maakaasukäyttöiseksi muuntamiseen liittyviä asioita, kuten polttoaineiden ominaisuuksia ja vaikutuksia ajoneuvon toimintaan, jälkiasennuslaitteistojen tekniikkaa, maakaasulaitteistoja koskevista säännöksiä ja niiden soveltamista Suomessa sekä ajoneuvon muuntamiseen liittyviä toimenpiteitä. Suomen lainsäädäntö on eurooppalaista jälkiasennuskulttuuria ja -käytäntöä edellä, minkä vuoksi ajoneuvon muuntaminen maakaasukäyttöiseksi ei tällä hetkellä ole mahdollista valmiiden asennussarjojen avulla. Suomen lainsäädäntöön vastaavuusvaatimuksena lisätty ECE R115 -sääntö ei ole vielä vaatimuksena muualla Euroopassa, minkä seurauksena kyseisen säännön mukaisia jälkiasennussarjoja ei ole tällä hetkellä saatavana. ECE R115 -vastaavuusvaatimus on tarkoitukseltaan hyvä, mutta kokonaisuudessaan sovellettuna liian aikainen valinta automarkkinoiltaan pieneen valtioon. Maakaasun käyttämistä moottoripolttoaineena puoltavat monet tekijät, joista yksittäiselle käyttäjälle merkittävin on tällä hetkellä sen edullisuus. Yksinomaan maakaasua käytettäessä polttoainekustannukset likimain puolittuvat bensiinin käyttöön verrattuna. Dieselajoneuvoihin verrattuna polttoainekustannukset ovat hieman alhaisemmat, mutta maakaasuajoneuvojen kannettavaksi ei koidu käyttövoimaveroa. Maakaasu on myös puhdas polttoaine, jonka palamisesta on useissa tutkimuksissa todettu syntyvän vähemmän haitallisia päästöjä kuin bensiinin tai dieselöljyn palamisesta. Merkittävimmät edut bensiinimoottoriin verrattuna ovat alhaiset toksisten hiilivetyjen, hiilimonoksidin sekä hiilidioksidin päästöt, ja dieselmoottoriin verrattuna alhaiset hiukkaspäästöt. Lisäksi maakaasutekniikka mahdollistaa biokaasun käyttämisen moottoripolttoaineena. Ajoneuvokäytössä maakaasu varastoidaan korkeapaineisena, mutta tilastojen perusteella käytettävät säiliöt ovat erittäin turvallisia käyttää. Korkean painetason vuoksi maakaasujärjestelmien asentaminen ja huolto vaatii erityisosaamista. Maakaasulaitteistot tulee myös tarkastaa säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.fi
dc.format.extentvii + 77
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94243
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553077
dc.language.isofien
dc.programme.majorAuto- ja työkonetekniikkafi
dc.programme.mcodeKon-16fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleCNG Retrofitting of a Passenger Car or a Vanen
dc.titleHenkilö- tai pakettiauton muuntaminen maakaasukäyttöiseksifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_14849
local.aalto.idinssi33009
local.aalto.openaccessno
Files