CNG Retrofitting of a Passenger Car or a Van

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kon-16
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 77
Series
Abstract
Tämän diplomityön ensisijaisena tavoitteena on ollut selvittää henkilö- tai pakettiauton maakaasukäyttöiseksi muuntamiseen liittyviä asioita, kuten polttoaineiden ominaisuuksia ja vaikutuksia ajoneuvon toimintaan, jälkiasennuslaitteistojen tekniikkaa, maakaasulaitteistoja koskevista säännöksiä ja niiden soveltamista Suomessa sekä ajoneuvon muuntamiseen liittyviä toimenpiteitä. Suomen lainsäädäntö on eurooppalaista jälkiasennuskulttuuria ja -käytäntöä edellä, minkä vuoksi ajoneuvon muuntaminen maakaasukäyttöiseksi ei tällä hetkellä ole mahdollista valmiiden asennussarjojen avulla. Suomen lainsäädäntöön vastaavuusvaatimuksena lisätty ECE R115 -sääntö ei ole vielä vaatimuksena muualla Euroopassa, minkä seurauksena kyseisen säännön mukaisia jälkiasennussarjoja ei ole tällä hetkellä saatavana. ECE R115 -vastaavuusvaatimus on tarkoitukseltaan hyvä, mutta kokonaisuudessaan sovellettuna liian aikainen valinta automarkkinoiltaan pieneen valtioon. Maakaasun käyttämistä moottoripolttoaineena puoltavat monet tekijät, joista yksittäiselle käyttäjälle merkittävin on tällä hetkellä sen edullisuus. Yksinomaan maakaasua käytettäessä polttoainekustannukset likimain puolittuvat bensiinin käyttöön verrattuna. Dieselajoneuvoihin verrattuna polttoainekustannukset ovat hieman alhaisemmat, mutta maakaasuajoneuvojen kannettavaksi ei koidu käyttövoimaveroa. Maakaasu on myös puhdas polttoaine, jonka palamisesta on useissa tutkimuksissa todettu syntyvän vähemmän haitallisia päästöjä kuin bensiinin tai dieselöljyn palamisesta. Merkittävimmät edut bensiinimoottoriin verrattuna ovat alhaiset toksisten hiilivetyjen, hiilimonoksidin sekä hiilidioksidin päästöt, ja dieselmoottoriin verrattuna alhaiset hiukkaspäästöt. Lisäksi maakaasutekniikka mahdollistaa biokaasun käyttämisen moottoripolttoaineena. Ajoneuvokäytössä maakaasu varastoidaan korkeapaineisena, mutta tilastojen perusteella käytettävät säiliöt ovat erittäin turvallisia käyttää. Korkean painetason vuoksi maakaasujärjestelmien asentaminen ja huolto vaatii erityisosaamista. Maakaasulaitteistot tulee myös tarkastaa säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Sainio, Panu
Keywords
Other note
Citation