Residual stresses and distortions in welded ultra-high-strength steels

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
K3003
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
98 + 29
Series
Description
Supervisor
Hänninen, Hannu
Thesis advisor
Nummela, Sami
Keywords
residual stress, welding distortion, X-ray diffraction, butt-welded joint, jäännösjännitys, hitsausmuodonmuutos, röntgendiffraktio, päittäisliitos
Other note
Citation