Fabric, structure & function – Dialogue with textile and furniture design

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Interior Architecture
Language
en
Pages
145 + 10
Series
Abstract
The aim of this thesis is to explore and study the interaction between textile and furniture design by going through a unified design process, starting from the fibers and textile structures and ending with the furniture assembly, where the fabric and the furniture structure interact with each other. The red thread of this interdisciplinary research is the division of space, which guides the different phases of the technical and artistic challenges of research along sound absorbing textile development, visual research of acoustics, history of dividing the space, methods of hanging textiles in Finnish peasant houses and wooden joineries. During the textile design practice, different advanced woven structures are explored by creating surfaces that adapt to the atmosphere of visual research and learning the effectiveness of the structures and materials for sound absorbing properties through practice. Different surfaces, structures, and thicknesses are woven to understand the crucial properties of woven sound absorbing textiles. At the end of the process, five woven and one tufted samples are sound absorb tested in Lumir Oy. One of the developed fabrics is chosen for the furniture development phase. This part discusses the transition from textile design to furniture design practice by finding the principles of how the textile would be part of the furniture, where the concept gets its inspiration visually and culturally and what kind of dialogue is built between the textile and the furniture structure. The furniture consists of a selfstanding wooden structure that creates a frame and support for the free-hanging woven textile. Screens’ history and traditional ways of attaching textiles are studied, picking up nuances from Japan and Finnish peasant houses. The joineries are an essential part of the aesthetic and function of the furniture. The result is a self-standing room divider which can be placed in both the apartment and the public spaces. This study revealed the key factors in the process of creating a dialogue between the fabric and the furniture structure, which can be seen as giving space to both elements, understanding the behavior of the materials, clarifying the idea and finding the right function and background research for it. The importance of fabrics structures, tightness, thickness and finishes emerged as properties that can be found to be effective from the acoustic textile design point of view.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kokeellisesti tekstiili- ja kalusterakenteen yhdistämistä kokonaisvaltaisen suunnitteluprosessin kautta. Prosessi alkaa kuiduista ja tekstiilirakenteista jatkuen kalusteen tuotekehitysvaiheeseen, päättyen lopulta dialogiin, jossa kangas ja kalusterakenne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän poikkitieteellisen tutkimuksen punaisena lankana on tilanjako. Se johdattelee tutkimusta teknisten ja taiteellisten vaiheiden läpi alkaen ääntä absorboivien tekstiilien suunnittelusta ja akustiikan visuaalisesta tutkimuksesta, vieden tilanjakamisen historiaan ja tekstiilien ripustusmenetelmiin suomalaisissa talonpoikaistaloissa sekä vanhojen puuliitosten soveltamisesta kalusterakenteeseen. Tekstiilisuunnitteluosuuden aikana kudotaan visuaalisen tutkimuksen mukaisia kangasnäytteitä oppimalla käytännön kautta rakenteiden ja materiaalien vaikutuksista äänenvaimennusominaisuuksiin. Erilaisia pintoja, rakenteita ja paksuuksia kudotaan, jotta keskeiset tekijät ääntä vaimentavien tekstiilien suunnittelussa tulisivat esille. Prosessin päätteeksi viiden kudotun ja yhden tuftatun näytteen äänenvaimennusominaisuudet testataan Lumir Oy:ssä. Yksi testatuista kankaista valitaan kalustekehitysvaiheeseen. Tässä osassa käsitellään mistä konsepti saa inspiraationsa visuaalisesti ja kulttuurisesti sekä kuinka tekstiili- ja kalurakenteen välille rakennetaan tasavertainen dialogi. Kaluste koostuu itsestään seisovasta puurakenteesta, joka luo rungon ja tuen vapaasti roikkuvalle kudotulle tekstiilille. Tilanjakajien historiaa ja perinteisiä tekstiilien kiinnitystapoja tutkitaan ottaen vaikutteita Japanista ja suomalaisista talonpoikataloista. Liitokset ovat olennainen osa huonekalujen estetiikkaa ja toimivuutta. Lopputuloksena on vapaasti seisova tilanjakaja, joka voidaan sijoittaa sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin. Työn lopputuloksena nousi esiin keskeisiä tekijöitä tekstiili- ja kalustesuunnittelun dialogin synnyssä. Niitä voidaan nähdä olevan molempien elementtien tilan kunnioitus, idean ja käyttötarkoituksen kirkastaminen, funktion ja materiaalin käyttäytymisen ymmärtäminen ja oikeanlainen taustatutkimus. Akustisten tekstiilien suunnittelussa äänenvaimennusominaisuuksien kannalta keskeisinä tekijöinä näyttäytyi kankaan rakenteet, tiiveys, paksuus ja viimeistelyt.
Description
Supervisor
Relander, Martin
Thesis advisor
Haikonen, Petra
Roininen, Jenni
Keywords
textile design, furniture design, dialogue, space division, sound absorption, weaving
Other note
Citation