Responses of slingram-type borehole measurements for 3-D models

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1998
Major/Subject
Taloudellinen geologia
Mcode
Mak-33
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Mallinnus on tehty järjestelmälle, jossa magneettinen dipoli lähettimenä ja 3-komponenttinen vastaanotin ovat samassa reiässä. Laskenta perustuu tilavuusintegraaliyhtälön numeeriseen ratkaisuun. Mallina käytettiin suorakulmaista johdetta, jonka resistiivisyys oli 5 omega-m. Ympäristön resistiivisyys oli 500 omega-m. Reikä joko ohitti tai läpäisi johteen. Osa tuloksista varmennettiin pienoismallimittauksin. Pienet johteet reiän lähellä eivät vaikuta kauempana olevan suuren tulokseen. Johteen paikka voidaan tulkita suuntana ja etäisyytenä reiästä sekä reiän suuntaisena syvyytenä. Suunta johteeseen voidaan päätellä reikää vastaan kohtisuorien (horisontaali-) komponenttien etumerkin perusteella. Etäisyys voidaan karkeasti päätellä sekä pysty-että vaakakomponenttien käyrien muodon avulla. Johteen sijainti reiän suunnassa näkyy sivun suuntaisilla rei'illä selvänä anomaliana sivun keskipisteen kohdalla. Kun johde ja reiän sivu eivät ole samansuuntaiset, reikää lähellä olevat terävät kulmat ja erisuuruiset sivut tekevät määrittelyn epätarkemmaksi. Kun reikä on lähellä johdetta, käyrien muoto riippuu kelavälin ja johteen reiän suuntaisen dimension suhteesta. Tällöin käyrien muodon perusteella on mahdollista arvioida johteen reiän suuntaista paksuutta, jos sivu on jokseenkin reiän suuntainen. Muita kappaleen mittoja on vaikea arvioida. Johteen asentoa ja muotoa voidaan arvioida erityisesti pystykomponentin anomaliahuippujen sijaintia ja keskinäistä suuruutta käyttäen.
Description
Supervisor
Peltoniemi, Markku
Thesis advisor
Soininen, Heikki
Oksama, Matti
Keywords
EM, sähkömagneettinen, electromagnetic, poran-/kairanreikä, more-/drillhole, 3-D, modelling, slingram, 3-D, mallinnus, mallintaminen
Other note
Citation