Nuoren betonin lujuuden ja muodonmuutoskyvyn kehittyminen sekä hydrataaatiolämpöjännitysten analysointi, kirjallisuustutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Rakenteiden mekaniikka
Mcode
Rak-54
Degree programme
Language
fi
Pages
153
Series
Description
Supervisor
Mikkola, Martti
Thesis advisor
Penttala, Vesa
Keywords
Other note
Citation