Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-27
Department
Major/Subject
Tietoverkkotalous
Mcode
ETA3003
Degree programme
TLT
Language
fi
Pages
60 + 5
Series
Description
Supervisor
Kilkki, Kalevi
Thesis advisor
Kilkki, Kalevi
Keywords
matkapuhelin, ominaisuudet, ostopäätös, sukupuoli, ikä, tulotaso
Other note
Citation