Generator as part of a power plant investment

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorPikkupeura, Juha
dc.contributor.authorKapanen, Tommi
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLehtonen, Matti
dc.date.accessioned2020-12-04T19:05:17Z
dc.date.available2020-12-04T19:05:17Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractGeneraattori on tärkeä komponentti voimalaitoksen ja sähköverkon kannalta. Tässä työssä käydään aluksi läpi generaattorin perusrakenteita kuten staattori, roottori ja runko. Generaattorin toimintaperiaatteet käydään lävitse lyhyesti. Avonapa- ja umpinapageneraattorin periaatteelliset erot esitellään. Generaattorissa syntyy hukkalämpöä mekaanisesti kitkan ja tuuletushäviöiden vaikutuksesta sekä sähköisesti käämien resistansseissa sekä rautaosiin indusoituvien pyörrevirtojen vaikutuksesta. Häviöteho poistetaan generaattorista jäähdytysjärjestelmän avulla. Jäähdytysaineena on yleisimmin ilma, vety tai vesi. Generaattorin roottorille viedään magnetointivirtaa, joka puolestaan indusoi roottorin pyöriessä virran staattorin kaameihin. Magnetoinnin avulla säädetään generaattorin jännitettä ja loistehoa. Magnetointijärjestelmiä on useita erilaisia. Nykyään suositaan harjatonta magnetointia, mutta myös liukurenkaisiin ja hiiliharjoihin perustuvia järjestelmiä käytetään. Arvokas generaattori tulee suojata mahdollisten vikatilanteiden varalta. Työssä esitellään tärkeimmät suojausfunktiot ja niiden ominaisuudet. Suojauslaitteistot ovat nykyään tietokonepohjaisia. Generaattorista mitataan sekä mekaanisia suureita (esim. lämpötila, paine) että sähköisiä suureita (esim. virta, jännite). Erilaisten mittausten esittely on tehty lyhyesti ja niiden vaikutus hankintaprosessiin käyty lävitse. Samoin generaattorin liitynnät muihin järjestelmiin kuten automaatiojärjestelmään ja sähköverkkoon esitellään. Generaattorin hankintaprosessi käydään periaatteiltaan lävitse. Eri apujärjestelmien osuus hankinnasta esitellään lyhyesti. Työssä vertaillaan kolmea erilaista toimitusrajavaihtoehtoa generaattorihankintaan.fi
dc.format.extent88
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92283
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451118
dc.language.isofien
dc.programme.majorSähköverkot ja suurjännitetekniikkafi
dc.programme.mcodeS-18fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordgeneratorsen
dc.subject.keywordgeneraattorifi
dc.subject.keywordexcitationen
dc.subject.keywordmagnetointifi
dc.subject.keywordcooling systemsen
dc.subject.keywordjäähdytysfi
dc.subject.keywordprotectionen
dc.subject.keywordsuojausfi
dc.subject.keywordprocurementen
dc.subject.keywordhankinnatfi
dc.titleGenerator as part of a power plant investmenten
dc.titleGeneraattori osana voimalaitoshankintaafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_34019
local.aalto.idinssi26717
local.aalto.openaccessno
Files