Toimistotilojen käyttäjien preferenssit sijaintiin ja toimitilan valintaan liittyen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2002
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
112
Series
Description
Supervisor
Leväinen, Kari I.
Thesis advisor
Penttilä, Jari
Keywords
real estate management, kiinteistöjohtaminen, business premises, toimitilat, office space, toimistotila, preferences, preferenssit, customer-orientation, asiakaslähtöisyys
Other note
Citation