Effects of Sustainability Reporting on Environmental Performance: Analysing the Corporate Sustainability Reporting Directive

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Tieto- ja palvelujohtaminen
Language
en
Pages
19 + 9
Series
Abstract
This thesis is a literature review on the impacts of sustainability reporting on companies’ environmental performance. With the introduction of the EU’s new Corporate Sustainability Reporting Directive, the most comprehensive sustainability reporting framework so far, reporting is becoming mandatory for the majority of European businesses in the near future. This study seeks to understand the relation between reporting on environmental sustainability and whether it drives companies towards more sustainable business practices. The expected impacts of the new directive are found through a literature review on previous reporting frameworks, most importantly the EU’s previous Non-Financial Reporting Directive. While the results on earlier reporting requirements are somewhat mixed, the new directive, being much more detailed than its predecessors, can be seen as a promising tool towards a more sustainable future. Some mechanisms creating the impacts are consumer pressure, the green bullwhip effect, and the development of internal processes in order to comply with the reporting requirements.

Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus vastuullisuusraportoinnin vaikutuksista yritysten ympäristötoimiin. Euroopan Unionin uuden, tähän mennessä kattavimman raportointidirektiivin eli kestävyysraportointidirektiivin (CSRD), myötä raportoinnista tulee lähitulevaisuudessa pakollista lähes kaikille eurooppalaisille yrityksille. Tämä tutkimus pyrkii löytämään yhteyden vastuullisuusraportoinnin ja sen mahdollisen vaikuttavuuden välillä – auttaako raportointi yrityksiä ryhtymään ympäristötoimiin? Tutkimus käsittelee uuden direktiivin oletettavaa vaikuttavuutta sen edeltäjän, NFRD:n eli ”ei-taloudellisen tiedon raportointi” -direktiivin, kautta. Tulokset aiempien raportointivaatimusten vaikuttavuudesta ovat jokseenkin ristiriitaisia, mutta ollessaan huomattavasti edeltäjiään yksityis-kohtaisempi ja kokonaisvaltaisempi, CSRD:tä voidaan pitää lupaavana työkaluna siirtymässä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Mekanismeja edistämässä ympäristötoimia ovat muun muassa kuluttajapaine, vihreä piiskavaikutus sekä yritysten sisäisten prosessien kehittäminen raportointivelvoitteisiin vastaamiseksi.
Description
Thesis advisor
Movarrei, Reza
Keywords
sustainability reporting, environmental impact, CSRD, sustainability reporting standards, NFRD
Other note
Citation