Using heterogeneous paths for inter-process communication in a distributed system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
83
Series
Abstract
Kommunikointijärjestelmä on kriittinen osa mitä tahansa hajautettua järjestelmää. Kommunikointijärjestelmän suorituskyky ja ominaisuudet heijastuvat suoraan koko hajautetun järjestelmän suorituskykyyn ja ominaisuuksiin. Hajautetuissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä suorittavien prosessien kommunikointitarpeissa on heterogeenisuutta. Esimerkiksi joskus tarvitaan alhaisen viiveen viestintää nopean vastuun saamiseksi ja joskus korkean läpäisyn välitystä kytkentää suurten tietomäärien kuljettamiseen. Mikään verkko ei yksin pysty tarjoamaan parasta suorituskykyä kaikille kommunikointityypeille yhdessä prosessissa. Laskentasolmut, joilla on sisäänrakennettu tuki useille heterogeenisille verkoille ovat yleistymässä. Kuitenkin tähän mennessä on ollut vain rajattuja yrityksiä hyödyntää verkon suorituskykyominaisuuksien eroja sovellusten erilaisten kommunikointitarpeiden täyttämiseksi. Suorituskykyyn perustuva polun määritys (Performanee Based Path Determination (PBPD)) on menetelmä jota on ehdotettu rinnakkaisten heterogeenisten verkkojen tehokkaaseen käyttöön hajautetussa järjestelmässä prosessien välisen kommunikoinnin suorituskyvyn parantamiseksi. Mittaan ja vertailen tässä tutkielmassa ATM:n ja Ethernetin suorituskykyä hajautetun järjestelmän solmujen kytkemiseksi. Saatujen tulosten avulla analysoidaan mahdollisuutta tehostaa prosessien välistä kommunikointia järjestelmässä rinnakkaisten ATM:n ja Ethernetin tapauksessa PBPD-tekniikalla.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Heikkinen, Pekka
Keywords
distributed systems, hajautettu järjestelmä, inter-process communication, prosessien välinen viestintä, ATM, Ethernet, Ethernet, ATM, performance based path determination, suorituskykyyn perustuva polun määritys (PBPD)
Other note
Citation