Kaksivaiheinen tunnistautuminen ja sen toteutus Suomen viranomaispalveluissa

No Thumbnail Available
Files
Najib_Jasmin_2024.pdf (384.7 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-01-15
Department
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
SCI3027
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
22
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan vahvaa sähköistä tunnistautumista ja tarkemmin sen toteutusta viranomaispalveluissa. Työn avaa ensin monivaiheiseen tunnistautumiseen liittyviä menetelmiä ja tapoja. Sen jälkeen työssä selvitetään, mitkä ovat käytössä olevat tunnistautumismenetelmät, ja minkälaisia palveluita ne tarjoavat. Lopuksi työssä käydään läpi myös vahvan tunnistautumisen taustalla olevat protokollat ja teknologiat. Työ on kirjallisuustutkimus. Tietoyhteiskunnassa tarvitaan vahvaa sähköistä tunnistamista kansalaisten luotettavan asioinnin takaamiseksi. Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta säädetään sekä Suomen tunnistuslaissa että EU:n eIDAS-asetuksessa. Suomessa on käytössä kolme eri tunnistusvälinettä: verkkopankkitunnistautuminen, mobiilivarmenne ja kansalaisvarmenne, joista pankkien tarjoama tunnistus on selvästi suosituin tunnistautumistapa. Luottamusverkosto perustettiin vuonna 2017, ja sitä hallinnoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Se korvasi aikaisemman pankkien käyttämän TUPAS-tunnistuspalvelun, joka poistettiin käytöstä vaiheittain vuonna 2019. Turvallisuus oli tärkein syy luottamusverkoston perustamiselle, sillä lähes 20 vuotta toiminut TUPAS ei täyttänyt eIDAS-asetuksen uusia vaatimuksia eikä Suomessa käyttöönotettuja uusia laajempia tietosuoja- ja tietoturvasäädöksiä.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Suoranta, Sanna
Keywords
kaksivaiheinen tunnistautuminen, Suomi.fi, luottamusverkosto, SAML
Other note
Citation