Planning and implementation of a measurement campaign to settle the handover functionality in an indoor GSM network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
91
Series
Abstract
Hyvin toimiva GSM-verkko on suuresti riippuvainen kanavanvaihtojen toimivuudesta. Sen vuoksi tarvitaan tehokas kanavanvaihtomittauskampanja, jotta voidaan selvittää verkon ongelma-alueet ja kanavanvaihtojen toimivuus verkossa. Sisätilaratkaisut vaativat oman huomionsa. Tässä diplomityössä on selvitetty kanavanvaihtomittauskampanjan suunnitteluprosessin tärkeät vaiheet ottaen huomioon sisätila GSM-verkot. Tutkimuksen toisena osana oli tehdyn mittauskampanjasuunnitelman toteutus. Työmenetelmänä oli suunnitella todellinen mittauskampanja kanavanvaihtojen toiminnallisuuden selvittämiseksi. Suunnitelma tehtiin osana sisätilakoemittauksia. Mittauskampanjan toteutuksen jälkeen suunnitelmaa tarkennettiin ja selvitettiin menestyksellisen mittauskampanjan kulmakivet. Diplomityössä kuvataan kanavanvaihtomittauskampanjan suunnitteluprosessi. Se voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: kampanjan edellytykset, käytännön esityö, tiedonhankinta koskien sisätilaverkkoa, tehdyn analyysin tulkinta ja lopullisen suunnitelman tekeminen mittauskampanjan toteuttamiseksi. Mittauskampanjan suunnittelutyöstä on osa suoritettava ennen saapumista mittauspaikalle. Osa työstä täytyy tehdä ja tarkistaa paikan päällä. Tehdyn selvityksen perusteella suunnitteluprosessin tärkeimmät vaiheet ovat seuraavat. Aluksi on määriteltävä kampanjan tavoitteet ja käytettävä mittalaitteisto. Tätä seuraa matkapuhelinverkon tarkka analyysi. Se tulisi tehdä tiiviissä yhteistyössä verkon käyttö- ja ylläpitohenkilökunnan kanssa. Näin säästetään aikaa paikan päällä tapahtuvan tarkistuksen yhteydessä. Verkon rakenteen ja toiminnan havainnollistamisen merkitys kasvaa mitattaessa sisätilaverkkoja. Tässä työssä on esitetty monia tapoja visualisoida verkon toimintaa. Hyvin suunnitellut esimittaukset ja realistinen kampanja-aikataulu ovat onnistuneen mittauskampanjan edellytyksiä. Diplomityössä on myös esitetty suunnitteluprosessin vuokaavio ja tarkistuslista projektin aikana käytettäväksi.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Lille, Tom
Keywords
handover measurement campaign, kanavanvaihtomittauskampanja, handover, kanavanvaihto, indoor GSM, sisätilamatkaviestinverkko, radio network measurements, radiojärjestelmämittaukset
Other note
Citation