Housing block in Espoonkartano residential area

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni perustuu keväällä 2007 järjestettyyn Espoonkartanon asuntoalueen ideakilpailuun ja siihen tekemääni ehdotukseen. Diplomityöni aiheeksi olen valinnut noin km x km osa-alueen kilpailualueelta Peringin kylästä. Tarkemmat suunnitelmat kohdistuvat alueella sijaitsevaan yhteen kortteliin ja sen asuntoihin. Halusin suunnitelmassani tuoda alueelle sekä kaupunki- että maalaisympäristön parhaita puolia. Kaupunkiympäristön piirteitä suunnitelmassa ovat muun muassa tiiviys ja yhteisöllisyys. Maaseudun vaikutteita puolestaan ovat luonnonläheisyys sekä rakennusten yksinkertainen ja selkeä arkkitehtuuri, joka heijastelee maaseudun perinteisten rakennusten muotokieltä. Asuinrakentaminen sijoittuu Peringin vanhan kyläkeskuksen koillispuolelle. Alueen runkona toimii vanhaa tielinjausta seuraava metsän ja pellon reunaan sijoittuva kylänraitti, jota reunustavat rivi- ja omakotitalot. Vanhat peltoaukeat on säilytetty avoimina pitämällä pellot edelleen viljelykäytössä tai muuttamalla ne avoimiksi puistoiksi. Metsiin on rakennettu solumaisia rivi- ja erillistaloista koostuvia kortteleita. Kortteleiden väliin jäävät metsät säilytetään luonnontilaisena puistona, jossa polut ja kevyenliikenteen reitit kiemurtelevat. Metsien solukorttelit on rakennettu kukin mäennyppylän ympärille tai sen rinteeseen. Rakennusten sijoittelu on saanut innoitusta alueen vanhoista mäkituvista. Kunkin korttelin ytimenä ovat nauhamaiset, 2-3-kerroksiset rivitalot, jotka rajaavat keskelleen luonnontilaisen, kallioisen yhteispihan. Rivitaloja kiertää lenkkinä pihakatu. Kadun ja rivitalojen väliin jäävät rivitaloasuntojen etupihat ja autopaikat. Korttelin ulkoreunoja kiertävät mäenrinteeseen sijoittuvat kaksikerroksiset erillistalot. Kadun ilme on puutarhamainen vastapainona kallioiselle, luonnontilaiselle yhteispihalle. Rivitalot ovat tummia, tervamaalattuja, ja erillistalot niiden kontrastina vaaleaa, kuultokäsiteltyä lautaa. Asuntokoot vaihtelevat 78 ja 163 m2 välillä. Kaikki asunnot ovat muunneltavissa siten, että niihin saa lisättyä yhden makuuhuoneen. Rivitaloasuntojen oleskelutilat sijaitsevat toisessa kerroksessa yksityisyyden lisäämiseksi. Yhteispihalle päin avautuvat terassit myötäilevät kalliomaaston muotoja. Korttelin ulkoreunoilla sijaitsevista erillistaloista avautuvat komeat näkymät yli metsien. Korttelin kerrosala on kokonaisuudessaan 7 170 m2 ja korttelitehokkuus e=0,30. Asuntoja on yhteensä 51 kappaletta.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Keywords
Other note
Citation