Liukoisuustasapainot systeemissä NiSO4-NH3-(NH4)2SO4-H2O

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Mak-37
Degree programme
Language
fi
Pages
58
Series
Abstract
Tämä työ on tehty Teknillisen korkeakoulun metallurgian laboratoriossa Outokumpu Research Oy:n toimeksiannosta. Kirjallisuusosassa käsitellään systeemistä NiSO_4-NH_3-(NH_4)_(2)SO_4-H_(2)0 suoritetun kirjallisuushaun tulokset osasysteemeittäin. Kokeellisessa osassa mallitetaan kirjallisuusosan osasysteemit Chemsage ohjelmistolla. Chemsage ohjelmisto valittiin sen sisältämän Pitzerin vesiliuosmallin takia. Tärkeimpänä tavoitteena oli NiSO_4-NH_3-(NH_4)_(2)SO_4-H_(2)0 systeemissä muodostuvien saostuvien komponenttien tutkiminen eri lämpötiloissa koostumuksen funktiona. Pitzerin vesiliuosmallin havaittiin soveltuvan hyvin liuostasapainojen laskentaan. Laskentaa rajoitti kokeellisten liukoisuustietojen puute osasysteemeille erityisesti korkeammissa lämpötiloissa.
Description
Supervisor
Jalkanen, Heikki
Thesis advisor
Hämäläinen, Matti
Luoma, Rauno
Keywords
Other note
Citation