Tutkimus korkeapaineisen vedyn vaikutuksesta eräiden terästen mikrorakenteeseen ja ominaisuuksiin korotetussa lämpötilassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
111
Series
Description
Supervisor
Lindroos, Veikko
Thesis advisor
Veistinen, Mauri
Keywords
Other note
Citation