Työntöhinaajaproomujärjestelmä valtamerikäyttöön - taloudellistekninen tarkastelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Laivanrakennustekniikka
Mcode
03.62
Degree programme
Language
fi
Pages
102 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Varsta, Petri
Keywords
Other note
Citation