Ethernet-yhteyksien suojaaminen transienttihäiriöiltä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
Nykyaikana yhä useammat asiat ovat toimivien tietoliikenneyhteyksien varassa. Tiedonsiirtonopeuksien kasvaessa ja piirien fyysisten mittojen pienetessä käytetyt piirit ja komponentit ovat tulleet entistä herkemmiksi ulkoiselle rasitukselle. On siis tärkeää, että tärkeät yhteydet on suojattu asianmukaisesti. Tässä työssä on keskitytty voimakkaisiin sähkömagneettisiin häiriöihin eli transientteihin ja tietoliikennelaitteiden suojaamiseen niitä vastaan. Aluksi työssä käydään läpi tärkeimpien sähkömagneettisten häiriölähteiden, kuten ukkosen ja staattisen purkauksen, taustafysiikkaa, sekä häiriöiden erilaisia kytkeytymismekanismeja. Tämän jälkeen käsitellään suojausmahdollisuuksia eri kytkeytymismuotoja vastaan yleisellä tasolla. Ethernet-yhteyksien suojaamista käsitellään myös sovellusesimerkin avulla. Lopuksi käydään lyhyesti läpi sovellusesimerkkiin liittyviä mittauksia. Myös sovellukselle tehtyjen simulaatioiden luotettavuutta arvioidaan vertaamalla saatuja tuloksia mittaustuloksiin. Työn merkittävin tulos oli FastEthernet-yhteyksille tarkoitettu transienttisuoja, joka suojaa säteilysuojatussa tilassa olevia laitteita kaapeliläpivientien kautta kytkeytyviltä transienteilta. Lisäksi työssä läpikäydyt asiat antavat hyvää pohjatietoa täydellisen suojajärjestelmän kehittämiseen.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Andersson, Henry
Keywords
transient, transientti, telecommunication connections, tietoliikenneyhteydet, protection circuit, suojapiiri, protection requirements, suojausvaatimukset
Other note
Citation