Closed-Form Design and Implementation of Fractional Delay Filters For Carrier Frequency Synchronization in OFDM Systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 67 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Murtoviivesuotimien suunnittelu ja toteutus kantoaaltosynkronointia varten taajuusmultipleksoiduissa OFDM-järjestelmissä. Murtoviivesuodatinta tarvitaan monissa sovelluksissa, kuten digitaalisten tietoliikennevastaanottimien symbolisynkroinnissa. Useimpien murtoviivesuodinten, kuten Lagrange-interpoloinnin, amplitudivaste kuitenkin vaihtelee murtoviivearvon mukana, mikä on haitallista. Tässä diplomityössä kehitetään menetelmä, jonka avulla voidaan suunnitella amplitudivasteeltaan lähes vakiona pysyvä säädettävä murtoviivesuodatin. Tekniikkana käytetään neliövirheen minimoivaa splini-transitiokaistasuunnittelua, jonka parametrien optimaaliselle valinnalle johdetaan kaavat. Esimerkkisovelluksena tarkastellaan OFDM-järjestelmän kantoaaltotaajuuden korjausta taajuusalueen interpoloinnilla.
Description
Supervisor
Laakso, Timo I.
Thesis advisor
Makundi, Martin
Keywords
Fractional delay, FIR-suodattimet, FIR filters, ajastus, Least-squared error, murtoviive, interpolation, interpolointi, OFDM, signaalin käsittely, time-varying filters, kokopäästö suodattimet, synchronization, säädettävät suodattimet, tunable filters, muutosilmiöt, variable filter coefficients, säädettävät suodattimen kertoimet
Other note
Citation