Additive manufacturing needs and practices in the Finnish industry

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorTuomi, Jukka
dc.contributor.authorChekurov, Sergei
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorPartanen, Jouni
dc.date.accessioned2014-06-25T09:09:04Z
dc.date.available2014-06-25T09:09:04Z
dc.date.issued2014-06-09
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to present the current needs and practices of additive manufacturing in the Finnish industry. To obtain the necessary information, a survey of eight companies was carried out. An introduction to additive manufacturing and its applications is given to give the reader a better understanding of the survey. A survey was designed and the process explained. The main tool, the questionnaire, was chosen to be the best option to conduct the survey and was designed to consist of a combination of open questions and scale questions. The questionnaire was presented to eight companies of varying size in the research and development industry. Fifteen people from these companies were chosen for the survey. All of the qualitative answers were analytically quantified and expanded upon. The findings of the survey were compared to the findings of other worldwide reports. The results obtained through this study include data regarding familiarity of AM technologies, ownership of machinery, outsourcing practices, and general perception of AM in Finnish companies. It was found that while the Finnish industry is somewhat lagging behind on some fronts of AM usage, the trend is showing that AM is becoming more widely understood and its usage in more advanced applications is on the rise.en
dc.description.abstractTämän työn tarkoituksena on esittää Suomen teollisuuden nykytarpeet ja käytännöt materiaalia lisäävään valmistukseen liittyen. Työssä suoritettiin haastattelututkimus kahdeksassa yrityksessä vaaditun tiedon saamista varten. Työssä annetaan lyhyt johdatus materiaalia lisäävään valmistukseen tutkimuksen parempaa ymmärtämistä varten. Haastattelututkimus kehitettiin ja prosessi selitettiin. Pääasiallinen työkalu tutkimuksessa, kyselykaavake, valittiin parhaaksi tavaksi suorittaa tutkimus. Kyselykaavakkeeseen sisällytettiin avoimia kysymyksiä ja skaalakysymyksiä. Kysely suoritettiin kahdeksassa erikokoisessa tuotekehitysyrityksessä. Viisitoista ihmistä valittiin haastateltaviksi. Kaikki kvalitatiiviset vastaukset kvantifioitiin analyyttisesti. Tutkimuksen tuloksia verrattiin muihin maailmalla suoritettuihin tutkimuksiin. Tutkimuksen tulokset sisältävät tietoa suomalaisen teollisuuden AM-tekniikoiden tuntemuksesta, koneiden omistamisesta, ulkoistamiskäytännöistä, sekä yleisistä käsityksistä liittyen AM-tekniikoihin. Tutkimuksesta ilmeni, että Suomi on jonkin verran muuta maailmaa jäljessä AM-tekniikoiden omaksumisessa, mutta trendi osoittaa, että adoptio on käynnissä ja kehittyneempien sovellutusten käyttö on nousussa.fi
dc.format.extent107
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13516
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201408142396
dc.language.isoenen
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorTuotantotekniikkafi
dc.programme.mcodeK3002fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordadditive manufacturingen
dc.subject.keywordrapid prototypingen
dc.subject.keywordrapid toolingen
dc.subject.keywordrapid manufacturingen
dc.subject.keywordindustry surveyen
dc.subject.keywordmateriaalia lisäävä valmistusfi
dc.subject.keywordrapid prototypingfi
dc.subject.keywordrapid toolingfi
dc.subject.keywordrapid manufacturingfi
dc.subject.keywordteollisuuskyselyfi
dc.titleAdditive manufacturing needs and practices in the Finnish industryen
dc.titleMateriaalia lisäävän valmistuksen tarpeet ja käytännöt Suomen teollisuudessafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_19378
local.aalto.idinssi49491
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Chekurov_Sergei_2014.pdf
Size:
4.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format