Access extensions to the GSM network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1992
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
Tkl-38
Degree programme
Language
en
Pages
60 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Rahko, Kauko
Keywords
yhteensovitus, liikkuvuusominaisuudet, protokolla, liityntäjärjestelmä, merkinantoproseduuri, CT2, GSM, interworking, mobility features, protocol, access system, telepoint, signalling procedure
Other note
Citation