Laine – Neule- ja lifestyle-lehden ulkoasun suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Graafinen suunnittelu
Language
fi
Pages
53
Series
Abstract
2010-luvun länsimaisessa yhteiskunnassa kiireettömyyttä ja minimalismia korostavat trendit ovat yleistyneet. Yhtenä tärkeänä viestintäkanavana tässä ilmiössä ovat toimineet lifestyle-lehdet, eli aikamme trendien peilit, jotka heijastavat kaiken takaisin hiukan kauniimpana, kiillotetumpana ja yksinkertaisempana. Opinnäytetyökseni suunnittelin uuden Laine-nimisen neulelehden ulkoasun. Laine on neuleharrastajille suunnattu laadukas pohjoismainen lifestyle-lehti, jonka ympärille on tavoitteena synnyttää myös oma tiivis yhteisönsä, sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. Kokosin suunnitteluvaiheen tulokset mallilehdeksi, jota on tarkoitus käyttää ensimmäisen numeron taitossa lop-puvuodesta 2016. Tavoitteena oli keksiä, miten luodaan uusi menestyvä lifestyle-lehti ja miltä sen pitää näyttää. Olemassa olevat neulelehdet ovat ulkoasultaan useimmiten sekavia ja keskittyvät vahvasti neule-ohjeisiin. Jotta Laineesta saadaan menestyvä kokonaisuus, sen ulkoasun täytyy erottua neulelehti-en joukossa edukseen. Tehtäväni oli suunnitella lehden koko, taitto, typografia, materiaalit ja kansi. Ulkoasu on yleisilmeeltään minimalistinen, keskitetty ja rauhallinen. Kantavia teemoja ovat skandinaavisuus ja luonto, jotka toistuvat etenkin lehden kuva- ja värimaailmassa. Mittasuhteissa ja materiaaleissa on panostettu laadukkuuteen ja luettavuuteen. Rauhallinen taitto perustuu kultaiseen leikkaukseen. Erityisen hyvin ulkoasun suunnittelussa onnistui logo, kansi sekä kirjasimista antikvan valinta. Värimaailmaa täytyy vielä pohtia lisää ennen ensimmäisen numeron julkaisemista ja neulemallien taitosta olisi voinut olla mallilehdessä enemmän esimerkkejä. Suunnitteluprosessissa yhteinen työhuone muiden lehden perustajajäsenten kanssa olisi helpottanut yhteistyötä. Ulkoasun saman-kaltaisuus lifestyle-lehtien genressä arveluttaa hiukan, mutta toisaalta neulelehtien joukossa se tulee varmasti olemaan erityinen, joten sikäli projektia voi pitää onnistuneena.
Description
Supervisor
Nieminen, Tarja
Thesis advisor
Nieminen, Tarja
Keywords
lehden suunnittelu, typografia, taitto, lifestyle-lehdet, mook, käsityöt
Other note
Citation