Database application-layer replication

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
(10) + 61
Series
Abstract
Nykyaikaiset ohjelmistot on usein suunniteltu keskitettyä tietokantaa käyttäen. Keskitetty tietokanta on ongelma tilanteissa joissa verkkoon ei voida täysin luottaa. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on kopioida tieto palvelimelta asikaspäähän ja käyttää tätä tietoa kun palvelin ei ole saatavilla. Tämänlaisesta toiminnallisuudesta käytetään termiä replikointi, joka on tämän työn pääaihe. Replikointia tutkitaan aluksi yleisesti ja myöhemmin mobiililaitteiden näkökulmasta. Loppuosassa työtä toteutetaan replikointi olemassa olevaan keskitettyä tietokantaa käyttävään järjestelmään. Olemassa olevasta tietokantarajapinnasta johtuen replikointi toteutetaan asikaspään sovellukseen.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Jakobsson, Mårten
Keywords
tietokanta, hajautettu järjestelmä, replikointi, mobiiliympäristö, rajoitettu toiminnallisuus
Other note
Citation