Ohjausjärjestelmän kehittäminen tasapainotetun mittariston avulla: Case YLE

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Strategia, Ohjausjärjestelmät, Tulos, Arviointi, Tuloskortti, Media, Mittarit, Radio, Televisio
Other note
Citation