Leijuvia päitä ja epäopiskelua - kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta korona-aikana

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorYlirisku, Henrika
dc.contributor.authorKivioja, Sini
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorYlirisku, Henrika
dc.date.accessioned2021-05-31T09:43:46Z
dc.date.available2021-05-31T09:43:46Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractTämä kandidaatin opinnäytetyö käsittelee Covid-19-viruksen eli koronaviruksen aiheuttaman pandemian aikaista etäopiskelua. Tutkielma on kirjoitettu tilanteen alkamisesta ollessa hieman yli vuosi, joten aiheesta on ollut vasta vähän julkaistua tutkimusta ja tietoa kuvataidekasvatuksen näkökulmasta. Opinnäytetyö pyrkiikin tuomaan kuvataidekasvatuksen opiskeli-joiden kokemukset mukaan laajempaan keskusteluun korona-ajan etäopetuksesta ja -opiskelusta. Tutkielman tavoitteena on selvittää vastauksia tutkimuskysymyksiin: Miten kuvataidekasvatuksen opiskelijat ovat kokeneet korona-ajan etäopiskelun? Miten tämän ajan etäopetus on vaikuttanut taideopetukseen? Kuinka korona-ajan etäopiskelua voisi kehittää? Tutkimalla kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia voidaan oppia sekä taiteenopetuksen että opettajankoulutuksen tilasta tänä erikoisena aikana. Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselytutkimuksella, joka toteutettiin nettilomakkeen avulla 3.2.–14.2.2021 välisenä aikana. Kysely suunnattiin Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen kandi-, maisteri- ja erillisen maisteriohjelman opiskelijoille. Joukkoa tutkittiin, jotta voitaisiin saada mahdollisimman laaja kuva siitä, millaisia erilaisia kokemuksia kuvataidekasvatuksen opiskelijoilla on tilanteesta. Kyselyyn vastasi kaksikymmentäseitsemän opiskelijaa, joita oli lähes jokaiselta mahdolliselta vuosikurssilta. Kysely oli jaettu neljään osa-alueeseen, jotka selvittivät opiskelijoiden taustatietoja, kokemuksia, tilanteen vaikutuksia ja sitä, kuinka korona-ajan etäopiskelua voisi heidän mielestään kehittää. Aineiston käsittelyssä käytettiin fenomenografista analyysia ja vastauksia tutkittiin laadullisen tutkimuksen kontekstissa. Opiskelijoilla oli ollut toisistaan eroavia kokemuksia ja eroihin vaikuttivat muun muassa opintojen vaihe, kurssien järjestelyt, opiskelijan oma elämäntilanne sekä hänelle soveltuvat opiskelun tavat. Vastauksista nousivat esille kokemukset etäluentoihin osallistumisesta ja korona-aikana opiskelusta mutta myös opiskelijaelämästä yleisesti. Tilanteen kaikki vaikutukset eivät ole välttämättä vielä havaittavissa, mutta vastauksista selvisi niitä olleen opiskelijoiden terveyteen, opintoihin ja kokemukseen omasta ammattitaidosta. Opiskelijoiden vastauksista selvisi, että kurssipäivien sopivalla kestolla ja riittävällä taukojen pitämisellä oli positiivisia vaikutuksia heidän keskittymiseensä, joka korona-aikana oli tuntunut heikentyneen. He toivoivat myös selvyyttä päivien rakenteeseen ja tiedotukseen kurssien sisäisesti sekä yliopiston sisällä yleisesti. Vastaukset riippuivat kuitenkin paljon opiskelijasta itsestään, eikä opiskelijoilla ollut täysin yhtenäistä linjaa siitä, mikä heille toimii etäopiskelussa. Tutkimustuloksista selvisi, että opiskelijoilla oli hyvin erilaisia kokemuksia etäopiskelusta ja tilanne nähtiin ristiriitaisena. Opiskelijat pystyivät tunnistamaan niin positiivisia kuin negatiivisia kokemuksia, joten heidän vastauksensa loivat tilanteesta realistisen ja monipuolisen kuvan. Kertomalla kokemuksista tämä tutkielma pyrkii antamaan opiskelijoille äänen ja auttaa ymmärtämään aihetta heidän näkökulmastaan.fi
dc.format.extent29
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107791
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202105317045
dc.language.isofien
dc.programmeTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorKuvataidekasvatusfi
dc.subject.keywordCovid-19fi
dc.subject.keywordkyselytutkimusfi
dc.subject.keywordetäopetusfi
dc.subject.keywordetäopiskelufi
dc.subject.keywordkuvataidekasvatusfi
dc.subject.keywordkoronavirusfi
dc.titleLeijuvia päitä ja epäopiskelua - kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta korona-aikanafi
dc.titleArt education students' experiences during the Covid-19 outbreaken
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
bachelor_Kivioja_Sini_2021.pdf
Size:
399.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format