Enterprise search: Adding value to the organization by improving the work efficiency of users

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSaarenoksa, Matti
dc.contributor.authorHögnabba, Sebastian
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorTakala, Tapio
dc.date.accessioned2015-07-01T08:16:53Z
dc.date.available2015-07-01T08:16:53Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractIn an era of data abundance, enterprise search systems provide companies with a tool for finding relevant information from a constantly growing sea of data. At the same time as the amount of data is growing, companies are putting a higher emphasis on data-driven decision making. Companies expect their employees to be able to make fast and information-based decisions. Enterprise search has been identified in many organizations as a tool for improving the efficiency of knowledge workers, who regularly gather data from multiple information systems in order to make informed decisions. Measuring the benefits of enterprise search systems however, has proved challenging. In this study I answer the following research questions: How can enterprise search systems add value to organizations by improving the work efficiency of users? and How can the added value be measured? In my theoretical study I look at existing enterprise search research to find value-adding characteristics of enterprise search systems. I also look at the Delane and Mclean model of information systems success to determine how to measure the value of an enterprise search system. In my empirical case study, I use a framework presented in my theoretical research to measure the perceived information quality of an enterprise search system as well as the individual and organizational benefits of the system. As a result of this study I suggest a framework for measuring the value of enterprise search systems. The framework is tested in the case study. The results of the case study show that an enterprise search system can improve representational information quality and provide quantifiable benefits for the organization.en
dc.description.abstractEnterprise search-hakujärjestelmä tarjoaa yrityksille työkalun, jonka avulla työntekijät voivat löytää tarpeellisen informaation ison datamäärän joukosta. Samalla kun datan määrä yrityksissä kasvaa jatkuvasti, yritykset painottavat yhä enemmän tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Yritykset odottavat työntekijöidensä pystyvän tekemään nopeita, tietoon perustuvia päätöksiä. Monissa organisaatioissa enterprise search:ia pidetään mahdollisena työkaluna parantaa tietotyöläisten tehokkuutta. Tietotyöläiset keräävät päivittäin dataa monesta eri tietolähteestä, päätöksenteon tueksi. Enterprise search-hakujärjestelmän hyötyjen mittaaminen on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Tutkimustyössäni vastaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten enterprise search-hakujärjestelmä voi parantaa käyttäjien tehokkuutta ja tuoda lisäarvoa organisaatiolle? ja Miten lisäarvo voidaan mitata?. Teoreettisessa tutkimuksessani tarkastelen olemassa olevaa enterprise search-tutkimusta, löytääkseni arvoa lisääviä ominaisuuksia. Enterprise search-hakujärjestelmän arvon mittaamiseksi tarkastelen DeLonen ja McLeanin tietojärjestelmien onnistumisen arviointimallia. Empiirisessä tapaustutkimuksessani käytän teoreettisessa osiossa esiteltyjä malleja mitatakseni enterprise search-hakujärjestelmän informaation laatua, sekä järjestelmän yksilölle ja organisaatiolle tuomia hyötyjä. Tutkimukseni tuloksissa esitän sovelletun mallin, jolla voidaan mitata enterprise search hakujärjestelmän arvoa. Testaan mallia tapaustutkimuksessani. Tapaustutkimuksen tulokset osoittavat että enterprise search-hakujärjestelmä voi parantaa tiedon esittämisen laatua, ja myös tuoda mitattavia hyötyjä organisaatiolle.fi
dc.format.extent77 + [6] s.
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17093
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201507013735
dc.language.isoenen
dc.programme.majorVuorovaikutteinen digitaalinen mediafi
dc.programme.mcodeT-111
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordtiedon noutaminenfi
dc.subject.keywordDeLonefi
dc.subject.keywordMcLeanfi
dc.subject.keywordtietojärjestelmätfi
dc.subject.keywordonnistumisen arviointimallifi
dc.subject.keywordinformaation laatufi
dc.subject.keywordorganisaation hyödytfi
dc.subject.keywordyksilön hyödytfi
dc.subject.keywordinformation retrievalen
dc.subject.keywordmodel of information systems successen
dc.subject.keywordinformation qualityen
dc.subject.keywordorganizational benefitsen
dc.subject.keywordindividual benefitsen
dc.titleEnterprise search: Adding value to the organization by improving the work efficiency of usersen
dc.titleEnterprise search: Lisäarvoa organisaatiolle käyttäjien tehokkuuden parantamisen avullafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_06594
local.aalto.idinssi49373
local.aalto.openaccessno
Files