Digitaalinen tulkittu Landsat-aineisto alueellisen tietojärjestelmän osana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Department
Maanmittausosasto
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
43 s. + liitt. 4
Series
Description
Supervisor
Martikainen, Matti
Keywords
Other note
Citation