Sijoitusrahastosta veloitettavien hallinnointi- ja säilytyspalkkioiden sekä välityspalkkioiden vaikutus sijoitusrahaston riskikorjattuun tuottoon

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
1999
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Sijoitusrahastot, Palkkiot, Riski
Other note
Citation