Tutkimuksia kehäsahan leikkuuvoimien määräämisestä sähköisellä mittausmenetelmällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1958
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
37 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Kivimaa, Eero
Keywords
Other note
Citation