Tekemistä vai taitamista? : tapaustutkimus Operaatio Pulssin Make a Movie -kurssin elokuvakasvatuksesta, taustoista ja tavoitteista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
77
Series
Description
Keywords
taidekasvatus, elokuvakasvatus, mediakasvatus, nuoret, nuorisotyö, oppimisympäristö, opettajuus, kriittinen pedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen, tapaustutkimus, art education, film education, media education, young people, youth work, learning environment, teacherhood, critical pedagogy, sociocultural inspiration, case study
Other note
Citation