Webpohjaisen sovelluksen käytettävyyden arviointi asiantuntijamenetelmin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
The usability of computer software affects the sales potential considerably. This thesis describes the usability evaluation of web-based software. The purpose was to find potential usability problems and to suggest possible actions in correcting the problems. The work consisted of three parts. The first step was to research what areas are important in software usability. Then suitable methods were chosen for the usability evaluation. Finally the last task was to evaluate the user interface using the chosen usability methods. The usability evaluation focused on evaluating the user interface. The main evaluation methods used were expert evaluations. The methods used in the evaluation were heuristic evaluation and cognitive walkthrough. As a third extra method a questionnaire, which is a user-based method, was used. Using several different methods ensured that as many usability problem as possible was found.

Tietokoneohjelmiston käytettävyys vaikuttaa paljon ohjelmiston myyntimahdollisuuksiin. Tässä diplomityössä kuvataan webpohjaisen ohjelmiston käytettävyyden arviointia. Tarkoituksena oli löytää mahdolliset käytettävyysongelmat sekä ehdottaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä. Työ koostui kolmesta osasta. Ensin tutkittiin mitkä osa-alueet ovat tärkeitä ohjelmiston käytettävyydessä. Sen jälkeen valittiin sopivat arviointimenetelmät käytettävyyden arviointiin. Viimeinen tehtävä oli arvioida käyttöliittymä valittuja menetelmiä käyttäen. Käytettävyyden arviointi painottui käyttöliittymän arviointiin. Pääasiallisina arviointimenetelminä käytettiin asiantuntijamenetelmiä. Arvioinnissa käytetyt menetelmät olivat heuristinen arviointi sekä kognitiivinen läpikäynti. Kolmantena sivumenetelmänä käytettiin käyttäjäkeskeisiin menetelmiin kuuluvaa kyselylomaketta. Useamman eri menetelmän käyttö varmisti, että löydettiin mahdollisimman moni ohjelmiston käytettävyysongelmista.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Himma, Jarmo
Keywords
usability, käytettävyys, user interface, käyttöliittymä, expert evaluations, asiantuntija-arviointi, WWW, WWW
Other note
Citation