Communications modelling for charge-discharge system between electric vehicles and smart grid

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-03-15
Department
Major/Subject
Communications Engineering: Communications Ecosystems
Mcode
ELEC3029
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
50 + 6
Series
Abstract
The increasing number of distributed, intermittent energy resources and the growth of the electric vehicle fleet in Finland are requiring changes to the electricity grid. Simultaneously, the inertia of the electricity grid is getting decreasingly low, and the Finnish electricity grid operator, Fingrid, is launching new balancing methods to compensate for the lack of inertia. One of the emerging solutions to the grid imbalance problem is to use the batteries of electric vehicles as a grid balancing source. This technology is called Vehicle-to-Grid, V2G. In V2G, the vehicle’s battery acts as a demand response unit and is also capable of transferring energy to the grid. These actions help the electricity grid’s frequency to remain at 50.00 Hz. The objectives of this thesis are to calculate the potential power of the V2G system, design a communications architecture for the said system and to evaluate the business use cases it creates. The time scope to look at is set in 2030. The prerequisites for this research are gathered through a literature review and the calculations and models are made based on the latest information. After realistic calculations with the estimated electric vehicle numbers of 2030 in Finland, the system can be deemed significant for nation-wide grid balancing. The main part of the communications design is choosing the suitable protocols. A fast 5G network will help the system however the study shows that it is not necessary at the beginning of the adaptation process. Business aspects show that there are several different roles and use cases available in the V2G industry in the future.

Hajautettujen ja sääriippuvaisten energiantuotantoyksiköiden määrän ja sähköautokannan kasvaessa samanaikaisesti, suomalainen sähköverkko kaipaa muutoksia. Nämä asiat vaikuttavat myös sähköverkon inertian vähenemiseen ja suomalainen kantaverkko operaattori, Fingrid, onkin lanseeraamassa uusia menetelmiä verkon tasapainotukseen, jota myös inertian puute vaatii. Sähköautojen akkujen käyttämistä sähköverkon tasapainotuksessa on tutkittu paljon, ja sitä pidetään lupaavana teknologiana. Teknologiaa kutsutaan tyypillisesti englanninkielisellä lyhenteellä V2G (Vehicle-to-Grid). Kyseisessä tekniikassa akkua käytetään kysyntäjoustoyksikkönä, ja sähköauto pystyy myös siirtämään energiaa kohti sähköverkkoa. Näillä vaihtoehdoilla sähköverkon taajuutta tasapainotetaan koko ajan ja haluttu taajuusarvo pysyttelee tasan 50,00 hertsissä. Tämän diplomityön tarkoituksena on: laskea kaksisuuntaisen latausjärjestelmän potentiaalinen tehomaksimi, suunnitella järjestelmälle tietoliikenneverkosto, ja näiden seurauksena arvioida mahdollisia liiketoimintamalleja. Tarkasteluajankohtana toimii vuosi 2030. Esitiedot kerätään laajalla kirjallisuuskatsauksella, ja laskelmissa sekä mallinnuksissa käytetyt tiedot ovat tuoreimpia mahdollisia. Relevanssilaskelmien jälkeen voidaan todeta, että sähköautojen ennustettu määrä Suomessa vuonna 2030 on varsin merkittävä, ja sähköverkon tasapainotusjärjestelmä soveltuu tällöin valtakunnalliseen käyttöön. Tärkeä osa tietoliikenneverkkosuunnittelua on sopivien kommunikaatioprotokollien valinta. Nopea 5G-matkapuhelinverkko on eduksi järjestelmälle, mutta tulokset osoittavat, että sen käyttö ei ole välttämätöntä järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa. Liiketoimintamallien tarkastelun jälkeen voidaan nähdä, että kaksisuuntainen latausjärjestelmä tarjoaa tulevaisuudessa uusia käyttömahdollisuuksia ja liiketoiminnan rooleja.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Borenius, Seppo
Lähteenmäki, Jarno
Keywords
two-way charging, V2G, OCPP, 5G, value network configurations
Other note
Citation