Keitto-olosuhteiden vaikutus kuituuntumattoman jakeen määrään jaksottaisessa sulfaattikeitossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1966
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
130 s. + liitt. 23
Series
Description
Supervisor
Murto, Jaakko O.|Kettunen, Jyrki
Keywords
Other note
Citation