Näyttelijä kuplassa - Näyttelijän asema elokuvan työryhmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuva- ja televisiotuotannon koulutusohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Näyttelijän kupla eli näyttelijän erityisasema on hänen näennäisesti korotettu asemansa suhteessa muuhun työryhmään. Kyseessä on muiden työryhmän jäsenten asenne tai suhtautumistapa näyttelijään. Tutkielmassa käsitellään, miten tuo erityisasema syntyy, miten se ilmenee ja konkretisoituu ja miten se vaikuttaa sekä näyttelijän että työryhmän työhön. Tutkielmassa myös käsitellään tuotanto- ja kuvausryhmän hierarkkista rakennetta ja sitä, miten näyttelijät siihen rakenteeseen istuvat. Näyttelijöiden saama erityiskohtelu on osaltaan täysin välttämätöntä kuvausten toimivuuden ja näyttelijän onnistuneen suorituksen takaamiseksi. Osaltaan kohtelu on syntynyt näyttelijän näennäisen korvaamattomuuden ja valta-aseman myötä, joka joskus syntyy näyttelijän oman käyttäytymisen myötä, joskus taas kameran takana työskentelevien ansiosta.
Description
Supervisor
Heiskanen, Anna
Thesis advisor
Heiskanen, Anna
Keywords
näyttelijä, työryhmä, ryhmädynamiikka, hierarkia
Other note
Citation