Evaluation of MnO<sub>2</sub> coated anodes and their tendency to manganese dioxide depositon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Korroosionestotekniikka
Mcode
Mak-85
Degree programme
Language
en
Pages
68 (+22)
Series
Abstract
Tämän työn kirjallisuusosassa käytiin lävitse sinkin elektrolyyttinen saostaminen pääpainon ollessa mangaanidioksidin saostumisessa anodille elektrolyysin aikana. Lisäksi käsiteltiin mangaanidioksidin eri muotojen ominaisuuksia ja esiteltiin kylmäruiskutus menetelmä. Työn kokeellinen osa aloitettiin kuvaamalla käytetty mittalaitteisto ja mittausmenetelmät, joihin sisältyi galvanostaattinen koe virrantiheydellä 580 A/cm2 noin 96 tunnin ajan. painon mittaus mikrovaa'alla, AAS menetelmä, XRD menetelmä, SEM analyysi ja optinen mikroskopia. Kaikki kokeet tehtiin 40 °C lämpötilassa, rikkihappopitoisuudella 160 g/dm3, sinkkisulfaattipitoisuudella 160 g/dm3 ja mangaanipitoisuudella 6 g/dm3. Testatut anodit olivat Pb-0.6Ag, esihapetettu Pb-0.6Ag, lämpökäsitelty Pb-0.6Ag, a-Mn02:11a pinnoitettu Pb-0.6Ag, y-Mn02:11a (CMD) pinnoitettu Pb-0.6Ag tantaalin kanssa tai ilman ja titaani Ir02-Ta205 pinnoitteella. Kahta erilaista laitetta käytettiin Pb-0.6Ag anodien pinnoittamiseen ja eri laitteita kutsutaan tämän työn yhteydessä kylmäruiskutus ja Dymet-ruiskutus laitteistoiksi. Tulokset osoittivat kylmäruiskutuslaitteiston olevan mahdollisesti parempi kuin Dymet-ruiskutus laitteisto, koska kylmäruiskutetuilla anodeilla oli matalampi toimintajännite ja vähemmän sakkaa pinnalla. Lisäksi osoitettiin a-Mn02:n olevan parempi pinnoitusmateriaali kuin y-Mn02, a-Mn02:lla pinnoitetuilla anodeilla oli stabiilimpi toimintapotentiaali ja matalampi loppupotentiaali. Tehokkain sakan muoto oli puhdas mangaanioksidi ilman epäpuhtauksia, joka oli todella sileä, kirkkaan musta ja heijastava. Tämän tyyppinen sakka kiinnittyi anodin pintaan tiukemmin ja halkeili vain pieninä paloina, joiden ei pitäisi aiheuttaa oikosulkuja elektrolyysin aikana. Tämän tyyppinen sakka saatiin joko pinnoittamalla anodi a-Mn02:lla tai lämpökäsittelemällä Pb-0.6Ag anodi.
Description
Supervisor
Aromaa, Jari
Thesis advisor
Barker, Michael H
Pajunen, Lauri
Keywords
zinc, sinkki, electrowinning, elektrolyyttinen saostus, manganese dioxide, mangaanidioksidi, deposition and cold spraying, saostuminen ja kylmäruiskutus
Other note
Citation