Distributed Agile software development and the requirements for Information Technology

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorJärvinen, Janne
dc.contributor.authorHaikonen, Pauli
dc.contributor.departmentTietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorManner, Jukka
dc.date.accessioned2020-12-05T14:23:39Z
dc.date.available2020-12-05T14:23:39Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTämän diplomityön tavoitteena oli tutkia maailmanlaajuiseen, ketterään ohjelmistokehitykseen liittyviä haasteita sekä näiden mahdollisia ratkaisuja. Työ suoritettiin F-Secure Oyj:n tuotekehitysyksikössä. Yksikkö on hajautettu useaan maanosaan, mutta tässä työssä esimerkeiksi otettiin tuotekehityskolmio, jossa Suomessa sijaitsee päätoimisto ja sivutoimistot Venäjällä sekä Malesiassa. Työ aloitettiin tutkimalla ja esittämällä maailmanlaajuiseen ohjelmistokehitykseen liittyviä kriittisimpiä ongelmia. Seuraavaksi esitettiin kuinka ohjelmistokehitys on viimeisten vuosikymmenten aikana muovautunut suunnitelmapohjaisesta kehityksestä iteratiiviseen, ketterään tapaan tehdä ohjelmistoja. Ketterät menetelmät mahdollistavat projektien suuremman todennäköisyyden onnistua, eli tuottaa asiakkaalle toimiva ohjelmisto, ajallaan - ylittämättä kustannuksia. Ketterät menetelmät arvostavat ohjelmiston kehitykseen osallistuvien henkilöiden vahvaa vuorovaikutusta. Tämä on ristiriidassa kehityksen hajauttamisen kanssa, koska välimatka heikentää mahdollisuuksia tehokkaaseen vuorovaikutukseen. Toisaalta, hajauttamalla voidaan saada aikaiseksi merkittäviä etuja, esimerkiksi kustannussäästöjä, uusia markkinoita sekä työvoimaa uusilta alueilta. Hajauttamisen ja ketterien menetelmien menestyksekäs yhdistelmä tarjoaa siten merkittäviä kilpailuetuja yrityksille. Aiempaa tutkimusta ketterän ohjelmistokehityksen hajauttamisesta on jo tehty, mutta nämä liittyvät usein tarkasti tutkimuksessa käytettyyn kehitysympäristöön, johtuen esimerkiksi erilaisista kehitysmetodeista tai maantieteellisistä seikoista. Kaikissa tässä työssä läpikäydyissä tutkimuksissa annetut suositukset olivat mahdollista jakaa kolmeen kokonaisuuteen. Nämä olivat: ohjelmistokehitys, informaatioteknologia sekä ihmislähtöiset asiat. Kirjallisuudesta löydettyjä suosituksia verrattiin F-Secure Oyj:n ympäristöön suorittamalla kyselytutkimus, joka oli suunnattu Venäjällä ja Malesiassa työskenteleville tuotekehitysyksiköiden jäsenille. Lisäksi Malesian ja Venäjän toimiston johtoa haastateltiin sekä vanhojen projektien dokumentaatiosta etsittiin mahdollisia hankaluuksia liittyen hajautettuun ohjelmistokehitykseen. Kyselytutkimuksen, sekä muiden tuloksien avulla pystyttiin muokkaamaan lista F-Secure Oyj:n hajautetun tuotekehityksen tärkeimmistä asioista. Näiden osa-alueiden menestyksekäs hoitaminen mahdollistaisi projektien paremman onnistumisen. Tulosten avulla oli myös mahdollista antaa arvosanat tämänhetkisestä tilanteesta. Vallitsevan tilanteen selvittäminen auttaa ohjaamaan resursseja kriittisimmille hajautetun ketterän ohjelmistokehityksen alueille.fi
dc.format.extentvi + 74 s. + liitt. 3
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96364
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555198
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietoverkkotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-38fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordglobal software developmenten
dc.subject.keywordhajautettu ketterä ohjelmistokehitysfi
dc.subject.keywordAgileen
dc.subject.keywordinformaatioteknologiafi
dc.subject.keywordScrumen
dc.subject.keywordketterät ohjelmistokehitysmenetelmätfi
dc.subject.keywordextreme programmingen
dc.subject.keywordinformation technologyen
dc.titleDistributed Agile software development and the requirements for Information Technologyen
dc.titleHajautettu ketterä ohjelmistokehitys - vaatimukset informaatioteknologiallefi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_33737
local.aalto.idinssi37326
local.aalto.openaccessno
Files